پایان نامه ها

c (3845)

وزارت علوم تحقيقات وفناوري دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني گروه حقوق پایاننامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق استاد راهنما: دکتر محمد هادی مهدوی نگارش: مهدی حکیمفر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3856)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده حقوق موضوع: تئوري ظاهر در حقوق خصوصي ايران استاد راهنما: جناب آقاي دكتر محمد دمرچيلي استاد مشاور: جناب آقاي دكتر سيد حسين سادات حسيني نگارنده: نعيمه عليان نژادي زمستان Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3835)

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمي پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی عنوان: بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به” خسارت افت ارزش اتومبیل ” استاد راهنما: دکتر بهنام Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3836)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی موضوع: بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قرارداد استاد راهنما: دکتر قنبر درویشی دانشجو: اسماعیل مشایخی سال Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3837)

پرديس بين المللي ارس گروه حقوق پایان نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ي حقوق گرايش خصوصي عنوان: بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنها استاد راهنما: دکتر رضا Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3838)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته حقوق(M.A.) گرایش:خصوصی عنوان: بررسی مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی استاد راهنما : دکتر اسماعیل کهنموئی نگارنده : جعفرکارگر حاجی آباد سال تحصیلی 1393-1392 Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3839)

معاونت پژوهشی و فناوری به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3840)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران پايان‏نامه‌ی كارشناسي ارشد رشته توسعه روستایی(M.Sc) عنوان: بررسی نقش آموزشهای کوتاه مدت کارآفرینی در اشتغالزایی بخش کشاورزی استان اصفهان استاد راهنما: سید جمال فرج اله حسینی استاد Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3841)

واحد نراق دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش حقوق خصوصي عنوان : بررسي اثر استمهال و تقسيط در سقوط يا بقاء حقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضي استاد Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3842)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش: حقوق خصوصی عنوان بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران استاد راهنما دکتر احمد دهقانی فیروز آبادی Read more…

By 92, ago