پایان نامه ها

c (3869)

دانشگاه قم دانشکده ادبیات و علوم انسانی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی عنوان : بررسی تاریخی ادبیات کودک در سه کشور مصر ، سوریه و عراق استاد راهنما : دکتر مصطفی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3870)

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات عربی موضوع : بررسی دلالی و معنایی سوره الواقعه و الرحمن استاد راهنما : دکتر مصطفی کمالجو استاد مشاور : Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3871)

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پايان نامهی دوره کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات عربی موضوع: بینامتنیت قرآنی در مقامات حریری استاد راهنما: دکتر مصطفی کمالجو استاد مشاور: دکتر حسن گودرزی نام دانشجو: گلافشان Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3861)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق(M.A) گرایش: حقوق خصوصی عنوان: حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر استاد راهنما: دکتر سید Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3872)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه زبان و ادبیات عربی تحلیل محتوایی نمایشنامههای صلاح عبدالصبور از زینب محمدی استاد راهنما دکتر فرهاد رجبی استاد مشاور دکتر سیده اکرم رخشندهنیا اسفند1393 تقدیم: این پایان نامه را Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3862)

دانشگاه قم دانشکده حقوق پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی موضوع: خريد دين در معاملات بانكي استاد راهنما: جناب آقاي دكتر هدايت اله سلطاني نژاد استاد مشاور: جناب آقاي دكتر حسين همت‌كار نگارش: Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3873)

دانشگاه قم دانشکدة ادبيات و علوم انسانی پايان نامة دورة کارشناسی ارشد زبان و ادبيات عربی عنوان: ترجمه و بررسی كتاب وصف البحر والنهر في الشعر العربي نوشتة حسين عطوان استاد راهنما: دکتر سيد محمد Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3863)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (. M. A) گرایش حقوق خصوصی عنوان: خیار شرط در عقد ضمان استاد راهنما: جناب آقای دکتر علیرضا انتظاری استاد مشاور: جناب آقای Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3874)

كلية القرآن و الحديث فرع علوم و فنون القراءات رسالة الماجستير عنوان الرسالة دراسة و تحليل الطريقة العراقية لتلاوة القرآن الكريم الاستاذ المشرف الدكتور سالم جاري زيد عزه الاستاذ المساعد حجة الاسلام و المسلمين محمدباقر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3864)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: حقوق خصوصی عنوان: دعوای استرداد در ورشکستگی استاد راهنما: دکتر سید حسین سادات حسینی نگارنده: خدیجه آبادی بهمن 93 تقدیر Read more…

By 92, ago