پایان نامه ها

c (3878)

دانشکده علوم بخش زیست شناسی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری (M.Sc) عنوان: اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر اضطراب، افسردگی و آپاپتوز سلولی در هسته سجافی پشتی موش های صحرایی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3879)

دانشکده علوم پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی (فیزیولوژی جانوری) اثرات لینالول بر الگوی فعالیت نورونی حلزون و بر همکنش با مکانیسم های سلولی دخیل در القای فعالیت صرعی به کوشش: سارا بزله Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3880)

دانشکده علوم پایان نامه کارشناسی ارشد در رشتهی زیست شناسی (فیزیولوژی جانوری) اثرات مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره نوزادی بر آستانه تشنج و افسردگی ناشی از کیندلینگ شیمیایی در موش صحرائی به کوشش: فهیمه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3881)

دانشکده علوم پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی( فیزیولوژی جانوری) اثرات مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره نوزادی بر نقص حافظه فضایی ناشی از کیندلینگ شیمیایی در موشهای صحرایی بالغ به کوشش: ویدا Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3882)

بسم الله الرحمن الرحیم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی فناوری اطلاعات عنوان: ارائه چارچوبی برای امکان پذیری استخراج نیازمندی‌ها در سازمان‌های بزرگ مقیاس Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3883)

دانشکده آموزش‌های الکترونیکی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک ارائه روش و معرفی ابزاری برای اشتراک پذیری و فروش الکترونیکی در شرکت‌های گاز استانی ( مطالعه موردی شرکت گاز استان یزد) Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3884)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات ارائه روشی برای چابک‌سازی چارچوب C4ISR در معماری سازمانی اساتید راهنما : دکتر همایون موتمنی دکتر بابک Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3877)

دانشکده علوم پایه پایان نامه ی دوره ی کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی موضوع: بررسی میزان آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انسانی پس از روش Swim-up در زمان های Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3867)

دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی روشهای حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی استاد راهنما دکتر فرهاد ایرانپور استاد مشاور دکتر سید نصرالله ابراهیمی نگارش مدرس پدرام پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3868)

دانشگاه آزاد اسلامي پردیس علوم و تحقيقات هرمزگان پایاننامه کارشناسی ارشد رشتهی حقوق عمومی عنوان: سیر تحولات قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران استاد راهنما: دکتر مهدی زارع نگارنده: زهرا دهقانی تابستان 1393 دانشگاه Read more…

By 92, ago