پایان نامه ها

c (3875)

دانشگاه قم دانشکده ادبیات وعلوم انسانی پایاننامه دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی عنوان: فرهنگ مصور عربی به فارسی (ترجمه و تحقیق فرهنگ مصور “المورد المرئی” اثر روحی بعلبکی از صفحهی 425-832) استاد راهنما: Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3874)

كلية القرآن و الحديث فرع علوم و فنون القراءات رسالة الماجستير عنوان الرسالة دراسة و تحليل الطريقة العراقية لتلاوة القرآن الكريم الاستاذ المشرف الدكتور سالم جاري زيد عزه الاستاذ المساعد حجة الاسلام و المسلمين محمدباقر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3873)

دانشگاه قم دانشکدة ادبيات و علوم انسانی پايان نامة دورة کارشناسی ارشد زبان و ادبيات عربی عنوان: ترجمه و بررسی كتاب وصف البحر والنهر في الشعر العربي نوشتة حسين عطوان استاد راهنما: دکتر سيد محمد Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3872)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه زبان و ادبیات عربی تحلیل محتوایی نمایشنامههای صلاح عبدالصبور از زینب محمدی استاد راهنما دکتر فرهاد رجبی استاد مشاور دکتر سیده اکرم رخشندهنیا اسفند1393 تقدیم: این پایان نامه را Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3871)

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پايان نامهی دوره کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات عربی موضوع: بینامتنیت قرآنی در مقامات حریری استاد راهنما: دکتر مصطفی کمالجو استاد مشاور: دکتر حسن گودرزی نام دانشجو: گلافشان Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3870)

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات عربی موضوع : بررسی دلالی و معنایی سوره الواقعه و الرحمن استاد راهنما : دکتر مصطفی کمالجو استاد مشاور : Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3869)

دانشگاه قم دانشکده ادبیات و علوم انسانی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی عنوان : بررسی تاریخی ادبیات کودک در سه کشور مصر ، سوریه و عراق استاد راهنما : دکتر مصطفی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3868)

دانشگاه آزاد اسلامي پردیس علوم و تحقيقات هرمزگان پایاننامه کارشناسی ارشد رشتهی حقوق عمومی عنوان: سیر تحولات قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران استاد راهنما: دکتر مهدی زارع نگارنده: زهرا دهقانی تابستان 1393 دانشگاه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3867)

دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی روشهای حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی استاد راهنما دکتر فرهاد ایرانپور استاد مشاور دکتر سید نصرالله ابراهیمی نگارش مدرس پدرام پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3866)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد (MA) رشته حقوق خصوصي- « شرط عندالمطالبه و مقايسه آن با شرط عندالاستطاعه » استاد راهنما : آقاي دكتر باقي زاده استاد مشاور Read more…

By 92, ago