جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ها

c (3884)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات ارائه روشی برای چابک‌سازی چارچوب C4ISR در معماری سازمانی اساتید راهنما : دکتر همایون موتمنی دکتر بابک Read more…

پایان نامه ها

c (3883)

دانشکده آموزش‌های الکترونیکی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک ارائه روش و معرفی ابزاری برای اشتراک پذیری و فروش الکترونیکی در شرکت‌های گاز استانی ( مطالعه موردی شرکت گاز استان یزد) Read more…

پایان نامه ها

c (3882)

بسم الله الرحمن الرحیم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی فناوری اطلاعات عنوان: ارائه چارچوبی برای امکان پذیری استخراج نیازمندی‌ها در سازمان‌های بزرگ مقیاس Read more…

پایان نامه ها

c (3881)

دانشکده علوم پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی( فیزیولوژی جانوری) اثرات مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره نوزادی بر نقص حافظه فضایی ناشی از کیندلینگ شیمیایی در موشهای صحرایی بالغ به کوشش: ویدا Read more…

پایان نامه ها

c (3880)

دانشکده علوم پایان نامه کارشناسی ارشد در رشتهی زیست شناسی (فیزیولوژی جانوری) اثرات مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره نوزادی بر آستانه تشنج و افسردگی ناشی از کیندلینگ شیمیایی در موش صحرائی به کوشش: فهیمه Read more…

پایان نامه ها

c (3879)

دانشکده علوم پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی (فیزیولوژی جانوری) اثرات لینالول بر الگوی فعالیت نورونی حلزون و بر همکنش با مکانیسم های سلولی دخیل در القای فعالیت صرعی به کوشش: سارا بزله Read more…

پایان نامه ها

c (3878)

دانشکده علوم بخش زیست شناسی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری (M.Sc) عنوان: اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر اضطراب، افسردگی و آپاپتوز سلولی در هسته سجافی پشتی موش های صحرایی Read more…

پایان نامه ها

c (3877)

دانشکده علوم پایه پایان نامه ی دوره ی کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی موضوع: بررسی میزان آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انسانی پس از روش Swim-up در زمان های Read more…

پایان نامه ها

c (3876)

پردیس دانشگاهی پایان‌نامه کارشناسی ارشد بررسی تنوع ژنتیکی اقوام ایرانی با استفاده از STR از مونا داودبیگی استاد راهنما دکتر محمدتقی اکبری شهریور 1392 پردیس دانشگاهی گروه زیست شناسی ژنتیک عنوان بررسی تنوع ژنتیکی اقوام Read more…

پایان نامه ها

c (3875)

دانشگاه قم دانشکده ادبیات وعلوم انسانی پایاننامه دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی عنوان: فرهنگ مصور عربی به فارسی (ترجمه و تحقیق فرهنگ مصور “المورد المرئی” اثر روحی بعلبکی از صفحهی 425-832) استاد راهنما: Read more…

پایان نامه ها

c (3874)

كلية القرآن و الحديث فرع علوم و فنون القراءات رسالة الماجستير عنوان الرسالة دراسة و تحليل الطريقة العراقية لتلاوة القرآن الكريم الاستاذ المشرف الدكتور سالم جاري زيد عزه الاستاذ المساعد حجة الاسلام و المسلمين محمدباقر Read more…